Hjärtstartare på arbetsplatsen

En hjärtstartare, defibrillator, hjälper hjärtat att sätta igång igen om en person har fått ett hjärtstopp. Överlevnadschansen ökar för personen som har fått ett hjärtstillestånd om en hjärtstartare används. Vid ett hjärtstillestånd är hjärtat i ett elektriskt kaos och elektriska stötar från en hjärtstartare kan bryta kaoset. Hjärtstartaren avgör om det är lämpligt att ge en stöt eller inte. Stöten ger hjärtat en omstart och hjälper det att starta igen.

Snabb insats räddar liv

Idag finns det hjärtstartare på endast åtta av tio arbetsplatser. Att utbilda personal på arbetsplatsen i hjärt- och lungräddning och investera i en hjärtstartare borde vara lika självklart som att ha en brandsläckare på arbetsplatsen. Varje år drabbas runt 10 000 svenskar av hjärtstopp och runt fem procent av dessa överlever. En livräddande insats med hjärtstartare inom tre minuter ökar chansen för att personen överlever med 75 procent.

Räddar liv

I arbetsmiljölagen står det att företag ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbete. Det är alltid bättre att göra något när en person drabbas av hjärtstopp. En hjärtstartare innebär ingen större investeringskostnad för ett företag. Välj något online och vem som helst i företaget kan tryggt använda den. Det går inte att ge en stöt om hjärtstartaren inte tycker att det är lämplig.