Rekrytera eller utbilda?

Rekrytering är en viktig del i ett företags potential att växa och bli större. Men ibland kan det vara smart att fråga sig om rekrytering är det rätta vägen att gå eller om det kanske vore smartare att utbilda den personal man redan har.

I de flesta fall kan man nog säga att när de anställda man har inte är tillräckligt för att den mängd arbete som måste göras eller de antal kunder man hanterar på företaget är rekrytering nog det rätta alternativet.

Likaså kan man nog säga när företaget utvidgar med en ny, specialiserad avdelning. Finns det ingen på företaget som har något utbildning alls inom ett område som företaget helt plötsligt finner ett stort behov av är det bästa sättet nog att rekrytera något som kan ämnet.

Men det finns också tillfällen då det är möjligt att rekrytera något med exakt den erfarenheten man söker, trots att det faktiskt redan finns någon på företaget med liknande erfarenheter som går att översätta till den nya med bara lite vidare utbildning.

Säg att man har en försäljningsavdelning på företaget som gör ett bra jobb och har potential att ta sig an fler projekt än de nuvarande har. Sedan börjar företaget titta på möjligheterna att tävla om ett kontrakt inom offentlig upphandling. Försäljarna skulle då kunna få möjligheten att gå en utbildning som erbjuds av experter och lära sig hur de måste förändra sitt tanke- och arbetssätt. Allt utan att behöva gå igenom hela rekryteringsprocessen.

Det är tyvärr många som inte insett fördelarna med vidareutbildning av personal. En vanlig åsikt är att det bara är dyrt och tidskrävande, ofta från de företag som inte planerat för att kontinuerligt arbeta med att för bättra sig själv och sitt arbetssätt. Utbildning kan leda till ny och förbättrad kompetens och visar samtidigt för anställda att företaget är villig att investera i dem.