Vad innebär bemanning?

Synonymer till ordet bemanning är besättning, manskap, personal och rekrytering, utveckling och omställning.

Bemanningsprocessen handlar till stor del om samma sak som rekryteringsprocessen, men med den skillnaden att ett bemanningsföretag hyr ut personal under viss tid. I vissa avseenden kan uthyrningen övergå i en fast anställning, oftast rör det sig då om ett kombinerat bemannings- och rekryteringsföretag.

För arbetsgivare

Det som är positivt med att anlita ett bemanningsföretag är att mottagande företag möjliggör sin fulla potential. Arbetssökande som väljer att anmäla sig hos ett bemanningsföretag uppskattar omväxling, nya situationer, människor och nya företag. Ofta är också motivationen och närvaron hög.

Att som företagare få in extra arbetskraft med specifika kompetenser vid ett särskilt tillfälle kan vara avgörande för att behålla och/eller fånga nya kunder. Möjligheten att ta in personer om så bara för ett par timmar i veckan, lockar många då kostnaderna kan hållas nere samtidigt som leveranserna är desamma.

För arbetssökande

Med anledning av föregående känner du som arbetssökande kanske igen dig. Att arbeta på olika företag, stora som små, träffa nya människor och få varierande arbetsuppgifter kan vara väldigt utvecklande och stimulerande om du förvaltar tiden väl. Om du skulle trivas extra mycket på ett företag kan det finnas möjligheter att bli rekryterad. Sök information om denna möjlighet innan du skriver in dig hos ett bemanningsföretag.