Hur ser er rekryteringsprocess ut?

Rekrytering följer ofta många samma steg oavsett vilket företag man går till. Men det finns anledningar att titta närma på sin egen rekryteringsprocess och verkligen ifrågasätta varför den ser ut som den gör. Det kan finnas bra anledningar att förändra den på ett eller annat sätt.

Förarbetet

Rekryteringen börjar långt innan CV börjar komma in. Innan man kan göra något behöver man spendera tid med förarbetet. Detta inkluderar saker som att bestämma vilka kanaler man ska använda sig av, skapa en tydligt och omfattande kravprofil och att skriva en lockande jobbannons. Att skynda sig igenom förarbetet bara för att fylla en position kan bli ett stort misstag. Då riskerar att missa sin målgrupp och leder till att många som söker jobbet egentligen inte är kvalificerade.

Granska CV:n

När annonsen är på plats gäller det att vänta på att ansökningarna kommer in. Och medan det kan vara bra att ta itu med detta så tidigt som möjligt, är det också viktigt att inte göra något förhastat. Första steget bör endast vara att sålla bort alla okvalificerade sökande. När alla CV:n kommit in är det dags att rangordna dem efter mest intressant till minst och ser hur många det blir. Med många kandidater kan listan självfallet kortas ned. Men i regel är det klokt att genomföra fler intervjuer än färre. Alla som inte går vidare ska i detta skede informeras om detta.

Intervju och tester

Intervjun är nu det självklara steget. Men det kan även vara klokt att be kandidaterna genomföra ett eller annat test. Har man aldrig gjort detta tidigare är det bäst att vända sig till någon som är erfaren inom detta och kan tillhandahålla bra tester. Företag som Psykologisk Metod AB arbetar specifikt med detta och kan vara en stor bidragande faktor i att hitta rätt kandidat. Beroende på verksamheten och arbetsuppgifterna kan det även vara aktuellt att be kandidaterna utföra ett arbetsprov av något slag.

Efterarbete

Nu kommer uppgiften att besluta vilken kandidat som är bäst lämpad arbetet. Förhoppningsvis finns tillräckligt med material från intervju och eventuella prov för att ta detta beslut. Men som alla vet är det inte alltid ett enkelt val. När beslutet är fattat är det dags att informera alla om huruvida de fått tjänsten eller inte.