Säkerheten på företaget

Att säkra upp på företaget med brandvarnare och annat är något som är viktigt. Det gäller att se till så de som arbetar kan känna sig säkra på sin arbetsplats. Säkerheten på företaget kan skilja sig beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Men oavsett så gäller det att den grundläggande säkerheten ska finnas.

Hjärt- och lungräddning är något som de flesta borde kunna. Det är en relativt billig försäkring om något skulle hända. Inte bara på arbetsplatsen utan även utanför. Idag så kan man beställa dessa utbildningar online och detta kanske är något som ert företag ska genomföra med era anställda. Det finns elektroniska kurser som man kan beställa och få med en HLR docka som man kan öva på. Den video som också medföljer visar hur du ska göra och du kan skicka frågor till instruktörer som ger dig svar via e-post.

Förutom HLR så är det viktigt att ha fösta förband på arbetsplatsen. Det kan vara smärre skärsår som behöver tas om hand. Men också andra skador som kan uppstå. Se till så att regelbundet kolla upp hur det är med lådan med första förband. Det kan behöva kompletteras upp så det inte saknas något. Den som har uppgift som arbetsplatsombud kan se ut några som får ta ansvar för detta. Det bör också någon gång per år genomgå säkerhetskontroller så att alla vet var nödutgångar finns och hur man ska bete sig om något händer.